free bootstrap theme

Medlemsinformation

Allt på ett ställe

Punkter

Här är lite punkter som är bra att ha koll på som medlem

1

Båtsamverkan

Båtklubben är med i det som kallas ”Båtsamverkan” i led att få ner brottsligheten i våra hamnar. Detta kan bland annat innebära att du som nattvakt kan få information från polisen om intressanta bilar som rör sig i vårt område och polisen vill få reda på. Mer information finns i klubbstugan.

2

Arbetsdagar

Medlemmar som får förhinder att vara med på arbetsdagar ska meddela arbetsledaren eller styrelsemedlem.

Du kan ”köpa” dig fri från arbetsdagen. kontakta styrelsen om du vill göra det.

Du som vill göra din arbetsdag på annan tid än de planerade och kanske har specialkunskap som till exempel snickeri, svets, el m.m. Kontakta oss i styrelsen.

Du kan även anmäla dig till gräsklippning i stället för arbetsdag, du klipper en gång, valfri dag. Det finns åkbar klippare m.m. Kontakta oss, vi behöver många frivilliga.

3

Förtöjningar

Tänk på att alltid förtöja för storm! Mindre båtar i inre hamnen ligger skyddade, men för övriga så kan det få svåra konsekvenser om något brister. Låt inte det hända!

I våra stadgar står följande… ”Alla båtar utanför hamnbassängen skall vara försedda med för båten och bryggplatsen anpassade ryckdämpare. Detta för att undvika skador på bryggor och intilliggande båtar”.

4

Nattvakt

Vill du läsa vad man gör som nattvakt, klicka på denna länk ”Nattvaktsinformation”, den laddas då ner till din dator.

När skall du göra ditt pass, informationen hittar du under "nattvakt2. Behöver du byta dag så är det du själv som fixar bytet. Skriv på facbook eller "ring en vän".

5

Uppställningsplatser

Roddbåtar kan gratis förvaras året runt på därför anordnad plats.

Båtkärror samt större båtar får inte sommarförvaras på båtklubbens mark, gäller även parkeringen.

6

El till båtskjulen

Roddbåtar kan gratis förvaras året runt på därför anordnad plats.

Båtkärror samt större båtar får inte sommarförvaras på båtklubbens mark, gäller även parkeringen.